Home / Pohreby / s. Anka Peregrinová 4.3.2015 89

Oznamujeme všetkým príbuzným, spolu veriacim a známym, že dňa 28.februára 2015 odišla do nebeskej vlasti vo veku 66 rokov naša drahá sestra Anka Peregrinová, rod. Hladká. Dovidenia v nebi, drahá sestra! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lebo ty si mojím očakávaním, Pane, Hospodine, mojou nádejou od mojej mladosti. Žalm 71,5