Home / Pohreby / s. Marta Vargová 22.02.2012 56

Rozlúčka s tetou Martou sa konala na Seredskom cintoríne. Ako zbor sme sa rozlúčili s milou spomienkou na sestru Martu spolu s jej celou rodinou. Rozlúčky sú vždy smutnou súčasťou našej zemskej púte, tešíme sa na spoločné stretnutie u nášho Pána v Nebi, kde nieto bolesti, ani plaču, ani sĺz a preto do videnia v Nebi !