Home / Pohreby / Babinka Marhoferová 3.3.2011 48

Je veľa čo spomínať, často mi na um prídu myšlienky z babinkiných listov, ktoré sme si písali pravidelne od kedy si len pamätám. Moja babinka nikdy nemala na sebe nohavice. Nikdy nepískala, to vraj robia len chlapčiská, plynule hovorila francúzsky a nemecky, nakoľko tam strávila kus svojej mladosti. Často spomínala na mnohé ťažké chvíle, ktoré počas vojny zažili. Keď zavriem oči, vidím jej usmiatu tvár, dobro a pokoj, ktorý rozdávala. Jedno je nádherné a to, že išla Domov, tam kde už nieto ani bolesti, ani súženia, ani sĺz ani žiaľu a tak v láske môžem povedať - Babinka, dovidenia v Nebi u nášho Pána! Kým sme tu na zemi, zostávaš v našich srdciach a spomienkach. Pohreb sa konal v Martine dňa 3.3.2011.