Home / Pobyty / Doplnam 28846

Ešte chýba dokončiť dva albumy: Slovenský Raj 07/2014 a Vydrná 07/2013, ostatné albumy pridané. Na pobytoch sme zažili mnoho dobrého a sme vďační Pánovi, že nám poukázal na túto službu, kde sme mohli aj my sami rásť v poznávaní Jeho. My sami sme v detstve chodili na pobyty a zažili mnoho pekných chvíľ a mali veľa kamarátstiev. Prinášame aj tie fotky. Sme radi, že sme mohli robiť pobyty aj my pre deti, dorast, mládež a mohli sme vidieť vyrásť jednu generáciu a byť s nimi, byť pri nich, ťahať ich k Pánovi a zažiť s nimi kopec dobrého, vďaka milosti Božej. Fakt ďakujeme za tento čas. Veľakrát Pán konal a my sme mohli byť pri tom a kochať sa v Ňom Samotnom. Pobyty boli len taký zlomok toho, čo všetko sme s mládežou prežili, nakoľko sme s nimi trávili takmer každý voľný čas. Ale možno o to intenzívnejší bol vždy ten čas na pobytoch, že sme boli spolu niekde úplne mimo všetkého "bežného", kedy každý na chvíľu zabudol na to, čo je doma a žil prítomnosťou. Vždy sme vymýšľali s Miloškom niečo zaujímavé pre mládež a tak sme videli kus prírody, výletov, krásneho prostredia a zažili mnoho plných chvíľ radosti. Spomienky prinášame aj sem a kto máte viac fotiek, obzvlášť z našich detských pobytov, budeme veľmi vďační, keby ste sa nám ozvali. Ďakujeme a potešte sa s nami....